• I nostri secondi

  • Branzino a piacere

   €13,00

   Grilled soutèed

  • Calamari alla griglia

   €18,00

   Grilled squids

  • Fritto di calamari*

   €11,00

   Fried squids

  • Fritto di gamberi* e calamari*

   €13,00

   Fried shrimps and squids

  • Gamberoni Argentina* all'indiana

   €18,00

   “Argentina” king prawns with curry

  • Gamberoni Argentina* alla griglia

   €18,00

   Grilled “Argentina” king prawns

  • Orata a piacere

   €13,00

   Grilled soutèed

x